Татарски много пъти беше минавал покрай тази сграда; навремето, много отдавна, някой му беше казал, че това е секретен институт, в който се разработвали нови видове оръжие. И това може би беше истина, понеже до вратата имаше нещо като поздрав от античността: табела с герба на СССР и златен надпис «Институт по пчеларство». Под нея Татарски видя друга табелка — малка, скромна и с надпис: «Междубанков комитет по информационни технологии».

Виктор Пелевин, Generation «П»