Примитивни типове данни в Haskell

Булеви стойности (Bool)

Булевите стойности (константи) True (“истина”) и False (“лъжа”) представят резултатите от различни видове проверки. Например:

Булевият тип в Haskell се нарича Bool. Булеви константи са True и False, а вградените Булеви оператори, поддържани от езика, са:

Таблици на истинностните стойности на Булевите оператори

FIXME 2 1314 4

Дефиниция на функция, която реализира операцията XOR (изключващо “или”):

exOr :: Bool -> Bool -> Bool
exOr x y = (x || y) && not (x && y)

Литерали и дефиниции

Булевите константи True и False, също както и числата, са известни под името литерали (изрази, които не се нуждаят от истинско оценяване, защото стойността на всеки от тях съвпада с името му).

Литералите True и False (както и всички други литерали) могат да бъдат използвани като аргументи при дефинирането на функции.

Примери:

myNot :: Bool -> Bool
myNot True  = False
myNot False = True

exOr :: Bool -> Bool -> Bool
exOr True x     = not x
exOr False x    = x